Invitation‎ > ‎News‎ > ‎

Seminar on "The right to life and prohibition of torture, inhuman or degrading treatment or punishment in practice of the European Court of Human Rights"

Отправлено 28 июн. 2014 г., 13:52 пользователем Mykola Pashkovsky   [ обновлено 28 июн. 2014 г., 13:54 ]
Співробітники Дослідницького центру з питань виконання рішень та застосування практики ЄСПЛ Анцупова Т. О. та Селезньов В. Є. прийняли участь у тематичному семінарі на тему:  «Право на життя та заборона катувань, нелюдського та такого, що принижує гідність, поводження в практиці Європейського суду з прав людини». Семінар був проведений у рамках спільного проекту між Європейським Союзом та Радою Європи «Посилення спроможностей адвокатів та правозахисників щодо реалізації на національному рівні положень Європейської конвенції з прав людини та Європейської соціальної хартії (переглянутої)». Семінар проводився у форматі діалогу. Доповідачі відповідали на запитання аудіторії та аргументували свої відповіді прикладами з практики ЄСПЛ. Статті 2 та 3 ЄКПЛ розглядались у матеріальному і процесуальному аспекті.
Members of the Research Center on execution of judgments and implementation of practice of the ECtHR  - Tatyana Antsupova and Vitaliy Seleznev participated in Seminar on "The right to life and prohibition of torture, inhuman or degrading treatment or punishment in practice of the European Court of Human Rights". The Seminar was held as part of a joint project between the European Union and of the Council of Europe 
"Strengthening the Lawyers' capacity for Domestic Application of the European Convention on Human Rights and the Revised European Social Charter".The event was held in the form of dialogue. Speakers answered the questions of auditoriyi and argued their answers with examples from the ECtHR case law. Articles 2 and 3 of ECHR dealt with the substantive and procedural aspects.
Comments