Новости

Семинар: «Право на жизнь и запрет пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения в практике Европейского суда по правам человека»

Отправлено 28 июн. 2014 г., 13:56 пользователем Mykola Pashkovsky

Співробітники Дослідницького центру з питань виконання рішень та застосування практики ЄСПЛ Анцупова Т. О. та Селезньов В. Є. прийняли участь у тематичному семінарі на тему:  «Право на життя та заборона катувань, нелюдського та такого, що принижує гідність, поводження в практиці Європейського суду з прав людини». Семінар був проведений у рамках спільного проекту між Європейським Союзом та Радою Європи «Посилення спроможностей адвокатів та правозахисників щодо реалізації на національному рівні положень Європейської конвенції з прав людини та Європейської соціальної хартії (переглянутої)». Семінар проводився у форматі діалогу. Доповідачі відповідали на запитання аудіторії та аргументували свої відповіді прикладами з практики ЄСПЛ. Статті 2 та 3 ЄКПЛ розглядались у матеріальному і процесуальному аспекті.
Сотрудники Исследовательского центра по вопросам исполнения решений и применении практики ЕСПЧ - Анцупова Т. А. и Селезнев В. Е. приняли участие в тематическом семинаре на тему: «Право на жизнь и запрет пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения в практике Европейского суда по правам человека». Семинар был проведен в рамках совместного проекта Европейского Союза и Советом Европы
«Усиление возможностей адвокатов и правозащитников по реализации на национальном уровне положений Европейской конвенции по правам человека и Европейской социальной хартии (пересмотренной)».
Семинар проводился в формате диалога. Докладчики отвечали на вопросы аудитории и аргументировали свои ответы примерами из практики ЕСПЧ. Статьи 2 и 3 ЕКПЧ рассматривались в материальном и процессуальном аспекте.

1-1 of 1