Конференція 2012 року

15 вересня 2012 року у Національному університеті«Одеська юридична академія» за участі Південного регіонального центру Національної академії правових наук України та Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя відбулася міжнародна науково-практична конференція «Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини». Голова організаційного комітету – Президент Національного університету «Одеська юридична академія» доктор юрид. наук, професор, академік НАПрН України С.В. Ківалов.
В конференції взяли участь народні депутати України, судді Європейського суду з прав людини, українські та іноземні науковці, практичні працівники, сфера наукових інтересів або діяльність яких пов’язана з проблематикою конференції.

На конференції було обговорено такі питання:
  • актуальні проблеми реформування Європейської системи захисту прав людини;
  • вплив структурних та системних недоліків правових систем держав-учасниць Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод на виконання рішень і застосування практики Європейського Суду з прав людини;
  • правове забезпечення ефективного виконання рішень Європейського суду з прав людини;
  • правове забезпечення ефективного застосування практики Європейського суду з прав людини.
За результатами конференції було прийнято підсумкову резолюцію та видано збірник наукових доповідей.
Comments