Конференція 2013 року

20-21 вересня 2013 року Національний університет «Одеська юридична академія» спільно з Південним регіональним центром Національної академії правових наук України та Комітетом Верховної Ради України з питань верховенства права та правосуддя провів під егідою Генерального секретаря Ради Європи пана Турбйорна Ягланда Другу міжнародну науково-практичну конференцію «Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини»
Голова організаційного комітету – Президент Національного університету «Одеська юридична академія», Голова комітету Верховної Ради України з питань верховенства права і правосуддя, доктор юрид. наук, професор, академік НАПрН України Сергій Васильович Ківалов.
У роботі наукового форуму взяли участь відомі політичні діячі, науковці, практичні працівники з Азербайджану, Вірменії, Німеччини, Польщі, Російської Федерації, США, Туреччини, України та інших країн з питань правового забезпечення ефективного виконання рішень Європейського Суду з прав людини та забезпечення ефективної імплементації практики Європейського Суду з прав людини в нормотворчій та правозастосовній діяльності. 

Серед почесних гостей конференції: Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи Жан Клод Міньйон, судді Європейського суду з прав людини Гюлумян Альвіна Балабеківна (Республіка Вірменія), Юдківська Ганна Юріївна (Україна), Дєдов Дмитро Іванович (Російська Федерація), член Комітету ПАРЄ з юридичних питань та прав людини, Комітету ПАРЄ з політичних питань, депутат Великих Національних Зборів Туреччини, колишній президент Парламентської Асамблеї Ради Європи Мевлют Чавушоглу, Посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Ігор Михайлович Сагач, Регіональний представник УВКБ ООН в Білорусі, Молдові та Україні Олдріх Андрисек, Представник Генерального секретаря Ради Європи з координації програм співробітництва з Україною, Глава Офісу Ради Європи в Україні, Посол Владімір Рістовскі, радник з питань прав людини Представництва ООН в Україні, Офісу Координатора Системи ООН в Україні Марк БожанікГенеральний консул Турецької Республіки в Одесі Хатидже Нур Сагман, Голова Одеської обласної державної адміністрації Едуард Матвійчук.
На конференції зібралися однодумці, які розуміють важливість розвитку національних правових систем держав-учасниць Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у світлі її положень. Особливе значення в роботі конференції мала участь суддів вищих судових органів України: Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого адміністративного суду України, які безпосередньо беруть участь в застосуванні в Україні як норм Конвенції, так і відповідної практики Європейського суду з прав людини. 

Відкрив Другу міжнародну науково-практичну конференцію «Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини» доктор юридичних наук, професор, академік НАПНУ, президент Національного університету «Одеська юридична академія», голова Комітету Верховної Ради України з питань верховенства права та правосуддя С.В. Ківалов

З вітальними словами до учасників конференції виступили Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи Жан Клод Міньйон, представники дипломатичного корпусу. 

На пленарному засіданні виступили із доповідями суддя Європейського суду з прав людини Гюлумян Альвіна Балабеківна (тема доповіді: «Позитивні зобов’язання держав – процедурні аспекти»), суддя Європейського суду з прав людини Юдківська Ганна Юріївна (тема доповіді: «16 років під юрисдикцією Європейського суду з прав людини – деякі «проміжні» підсумки»), суддя Європейського суду з прав людини Дєдов Дмитро Іванович (тема доповіді: «Динамічність практики ЄСПЛ у сфері гарантії покарання на підставі закону»), суддя ad hoc Європейського суду з прав людини від України, професор Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, члена-кореспондент НАПН України Туляков Вячеслав Олексійович (тема доповіді: «Захист жертв злочинів у європейському законодавстві та практиці ЄСПЛ»), суддя Верховного Суду України Короткевич Микола Євгенович (тема доповіді: «Дієві механізми виконання рішень Європейського суду з прав людини як ефективний засіб подолання структурних недоліків в аспекті діяльності Верховного Суду України»), віце-президент Російської асоціації міжнародного права, декан факультету міжнародного права Дипломатичної академії Росії, доктор юридичних наук Моісеєв Олексій Олександрович (тема доповіді: «Міжнародно-правові стандарти прав людини і основних свобод і національні правові системи»), професор Воронізького державного університету, доктор юридичних наук Бірюков Павло Миколайович (тема доповіді: «Рішення Європейського суду з прав людини в правовій системі Австрії, Іспанії та Російської Федерації»), член Комітету з європейського права Німецької федеральної асоціації адвокатів адвокат Кірш Стефан (тема доповіді: «Вичерпання внутрішніх засобів правового захисту і роль Конституційного Суду в Німеччині», професор Університету Миколая Коперніка (Торунь, Польща) Гроновська Божена (тема доповіді: «Ефективність рішень Європейського Суду з прав людини в Польщі – нормативні та практичні аспекти») та багато інших учасників. 


Більше ста учасників та гостей конференції мали можливість взяти участь в обговоренні найгостріших питань, пов’язаних з правовим забезпеченням ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини: 
про застосування практики Європейського суду з прав людини (зокрема обговорювалися принципи формування практики Страсбурзького суду; засоби забезпечення правової визначеності та узгодженості практики Страсбурзького суду; еволюційний характер Конвенції і динамічність практики Страсбурзького суду; техніка застосування практики Європейського суду з прав людини (проблеми доступності, перекладу, селекції практики Європейського суду з прав людини); місце практики Європейського суду з прав людини в системі джерел права Ради Європи і джерел національного права; державні політики і механізми застосування практики Страсбурзького суду); 
про виконання рішень Європейського суду з прав людини та вжиття заходів загального і індивідуального характеру (зокрема обговорювалися питання про міжнародно-правові стандарти прав людини і основоположних свобод та національні правові системи; національні механізми виконання рішень Суду в державах-учасниках Конвенції щодо вжиття заходів загального характеру; дієві механізми виконання рішень Європейського суду з прав людини як ефективний засіб подолання структурних недоліків). 

За результатами конференції було видано збірник матеріалів конференції, що якого увійшло більше 40 наукових статей. Наприкінці роботи конференції пропозиції учасників конференції щодо правового забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини були систематизовані у вигляді підсумкової резолюції.

Для обговорення пропонувалися такі питання: 
– Застосування практики Європейського суду з прав людини, зокрема:
 • принципи формування прецедентного права Страсбурзького суду; 
 • засоби забезпечення правової визначеності та узгодженості практики Страсбурзького суду; 
 • еволюційний характер Конвенції і динамічність практики Страсбурзького суду; 
 • техніка застосування практики Європейського суду з прав людини (проблеми доступності, перекладу, селекції практики Європейського суду з прав людини); 
 • місце джерел прецедентного права Європейського суду з прав людини в системі джерел права Ради Європи і джерел національного права; 
 • державні політики і механізми застосування практики Страсбурзького суду. 
– Виконання рішень Європейського суду з прав людини щодо вжиття заходів загального характеру, зокрема: 
 • міжнародно-правові стандарти прав людини і основоположних свобод та національні правові системи; 
 • порівняльно-правовий аналіз національних механізмів виконання рішень Суду в державах-учасниках Конвенції щодо вжиття заходів загального характеру; 
 • дієві механізми виконання рішень Європейського суду з прав людини як ефективний засіб подолання структурних недоліків. 
– Виконання рішень Європейського суду з прав людини щодо вжиття заходів індивідуального характеру, зокрема: 
 • порівняльно-правовий аналіз національних механізмів виконання рішень Європейського суду з прав людини в державах-учасниках Конвенції щодо вжиття заходів індивідуального характеру; 
 • національні превентивні механізми з вирішення індивідуальних звернень до Суду.Мови конференції:
 • українська
 • російська
 • англійська
Deadline
 • бронювання готелю - 15.08
 • заявка на участь - 02.09
 • тези доповіді / виступу або стаття - 02.09
ел. пошта для листування - echr@onua.edu.ua