Оргкомітет конференції 2013 року

 • Ківалов Сергій Васильович – голова Комітету Верховної Ради з питань верховенства права та правосуддя, член Вищої Ради юстиції, Президент Національного університету «Одеська юридична академія», керівник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України, академік НАПрН України, доктор юридичних наук, професор (голова комітету), 
 • Завальнюк Володимир Васильович – перший віце-президент, ректор університету, кандидат юридичних наук, професор (заступник голови комітету), 
 • Аракелян Мінас Рамзесович – віце-президент, перший проректор, проректор з навчально-методичної роботи університету, кандидат юридичних наук, професор, 
 • Туляков В’ячеслав Олексійович – віце-президент, проректор з міжнародних зв’язків університету, член-кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, 
 • Дрьомін Віктор Миколайович – віце-президент, проректор з наукової роботи університету, член-кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, 
 • Полянський Юрій Євгенович – віце-президент, проректор з виховної роботи та організації навчального процесу у відокремлених структурних підрозділах, кандидат юридичних наук, професор; 
 • Крикливий Микола Федорович – проректор з адміністративно-господарської роботи університету. 
 • Серафімов Віталій Віталійович – декан факультету міжнародно-правових відносин університету, кандидат юридичних наук, доцент; 
 • Пашковський Микола Іванович – завідувач кафедри міжнародного права та міжнародних відносин університету, кандидат юридичних наук, доцент (відповідальний секретар); 
 • Вишняков Олександр Костянтинович – завідувач кафедри права Європейського Союзу та порівняльного правознавства університету, доктор юридичних наук, професор; 
 • Бехруз Хашматула Нубієвич – професор кафедри права Європейського Союзу та порівняльного правознавства університету, доктор юридичних наук, професор; 
 • Анцупова Тетяна Олександрівна – доцент кафедри права Європейського Союзу та порівняльного правознавства університету, кандидат юридичних наук, доцент; 
 • Семаніва Юлія Вікторівна – заступник завідувача Секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя (за згодою); 
 • Васильєв Георгій Іванович – начальник навчального відділу університету, кандидат юридичних наук, доцент; 
 • Михайленко Дмитро Григорович – начальник науково-дослідної частини університету, кандидат юридичних наук; 
 • Барський Вадим Рудольфович – начальник відділу з міжнародних зв’язків університету, кандидат юридичних наук, доцент.
Comments