Третя конференція 2014 року

19-20 вересня 2014 року
Національний університет «Одеська юридична академія» спільно з Південним регіональним науковим центром Національної академії правових наук України, Комітетом Верховної Ради України з питань верховенства права та правосуддя, Міжнародним гуманітарним університетом провів Третю міжнародну науково-практичну конференцію «Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини»

Голова організаційного комітету – Президент Національного університету «Одеська юридична академія», Голова комітету Верховної Ради України з питань верховенства права і правосуддя, доктор юрид. наук, професор, академік НАПрН України Сергій Васильович Ківалов.
Для участі у конференції запрошуються науковці, практичні працівники, сфера наукових інтересів або діяльність яких пов’язана з проблематикою конференції. 
Для обговорення пропонуються такі питання: 
 • Забезпечення ефективності Європейського суду з прав людини, зокрема: 
  • правова політика Європейського суду з прав людини: сучасні виклики; 
  • вплив роботи конференцій Ради Європи щодо майбутнього Європейського суду з прав людини в Інтерлакені, Ізмірі і Брайтоні на підвищення ефективності діяльності Суду та його життєздатність; 
  • методологія формування прецедентного права Страсбурзького суду; 
  • засоби забезпечення правової визначеності та узгодженості практики Страсбурзького суду; 
  • еволюційний характер Конвенції та динамічність практики Страсбурзького суду; 
  • суверенізація особи і держави у правових позиціях Європейського суду з прав людини; 
  • межі компетенції ЄСПЛ у підтримці міжнародного миру і безпеки та превенції міжнародних збройних конфліктів. 
 • Застосування практики Європейського суду з прав людини, зокрема: 
  • перспективи взаємодії між ЄСПЛ і національними судами держав-членів Ради Європи; 
  • конституційна юстиція і практика Страсбурзького суду; 
  • роль національних органів законодавчої та виконавчої влади держав-членів Ради Європи у процесі імплементації рішень ЄСПЛ; 
  • ефект erga omnes рішень Страсбурзького суду; 
  • техніка застосування практики Європейського суду з прав людини (проблеми доступності, перекладу, селекції практики Європейського суду з прав людини); 
  • місце джерел прецедентного права Європейського суду з прав людини в системі джерел права Ради Європи та джерел національного права; 
  • державні політики та механізми застосування практики Страсбурзького суду. 
 • Виконання рішень Європейського суду з прав людини щодо вжиття заходів загального характеру, зокрема: 
  • міжнародно-правові стандарти прав людини і основоположних свобод та національні правові системи; 
  • порівняльно-правовий аналіз національних механізмів виконання рішень Суду в державах-учасниках Конвенції щодо вжиття заходів загального характеру; 
  • дієві механізми виконання рішень Європейського суду з прав людини як ефективний засіб подолання структурних недоліків. 
 • Виконання рішень Європейського суду з прав людини щодо вжиття заходів індивідуального характеру, зокрема: 
  • порівняльно-правовий аналіз національних механізмів виконання рішень Європейського суду з прав людини в державах-учасниках Конвенції щодо вжиття заходів індивідуального характеру; 
  • роль процедури дружнього врегулювання та заяви односторонніх декларацій; 
  • національні превентивні механізми з вирішення індивідуальних звернень до Суду. 
Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська. 

За результатами конференції заплановано видання збірника наукових доповідей. 

Пропозиції учасників конференції будуть систематизовані у вигляді підсумкової резолюції. 

Місце проведення – зал засідань Вченої ради Національного університету «Одеська юридична академія» за адресою: м. Одеса, Фонтанська дорога, 23. 
Заявку на участь у конференції та доповідь просимо надсилати до 15 серпня 2014 року на електронну адресу echr@onua.edu.ua заповнену відповідно до зразка, вказаного у інформаційному листі або ж заповніть електронну форму:

Форма реєстрації участі в Третій міжнародній науково-практичній конференції «Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини»


Програма
Підсумкова резолюція
Фотоальбом

Мови конференції:
 • українська
 • російська
 • англійська
Deadline
 • бронювання готелю - 15.08
 • заявка на участь - 15.08
 • тези доповіді / виступу або стаття - 15.08
ел. пошта для листування - echr@onua.edu.ua

Ċ
Mykola Pashkovsky,
19 янв. 2015 г., 03:21
Comments