Статті і доповіді


Показывать 38 элементов
АвторНазва публікаціїДжерело
Сортировать 
 
Сортировать 
 
Сортировать 
 
АвторНазва публікаціїДжерело
Бабін, Б. В. Програмне правове забезпечення виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини в Україніу Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини : матер. 2­-ї міжнар. наук.­практ. конф. (одеса, 20­21 вересня 2013 р.) / за ред. д.ю.н., проф., академіка с.в. ківалова ; Націон. ун­т «Одеська юри­дична академія». – Одеса : Фенікс, 2013. – 492 с.  
Селезньов, В.Є.  Застосування практики Європейського суду з прав людини як шлях до ефективного захисту прав людини в Україні Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини : матер. 2­-ї міжнар. наук.­практ. конф. (одеса, 20­21 вересня 2013 р.) / за ред. д.ю.н., проф., академіка с.в. ківалова ; Націон. ун­т «Одеська юри­дична академія». – Одеса : Фенікс, 2013. – 492 с.  
Анцупова, Т. О. Забезпечення послідовності та узгодженості практики Європейського суду з прав людини роль Великої палати Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини : матер. 2­-ї міжнар. наук.­практ. конф. (одеса, 20­21 вересня 2013 р.) / за ред. д.ю.н., проф., академіка с.в. ківалова ; Націон. ун­т «Одеська юри­дична академія». – Одеса : Фенікс, 2013. – 492 с.  
Бірюков, П. М.  До проблеми виконання рішень Європейського суду з прав людини Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини : матер. 2­-ї міжнар. наук.­практ. конф. (одеса, 20­21 вересня 2013 р.) / за ред. д.ю.н., проф., академіка с.в. ківалова ; Націон. ун­т «Одеська юри­дична академія». – Одеса : Фенікс, 2013. – 492 с.  
Бірюков, П.Н.  Юридичне значення рішень ЄСПЛ у правовій системі Російської Федерації Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини : матер. 2­-ї міжнар. наук.­практ. конф. (одеса, 20­21 вересня 2013 р.) / за ред. д.ю.н., проф., академіка с.в. ківалова ; Націон. ун­т «Одеська юри­дична академія». – Одеса : Фенікс, 2013. – 492 с.  
Волчкова, О. О. Використання концепції «свободи розсуду» Європейським судом з прав людини Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини : матер. 2­-ї міжнар. наук.­практ. конф. (одеса, 20­21 вересня 2013 р.) / за ред. д.ю.н., проф., академіка с.в. ківалова ; Націон. ун­т «Одеська юри­дична академія». – Одеса : Фенікс, 2013. – 492 с.  
Волок, А.  Практика Европейского суда по правам человека относительно ограничения свобод лиц с целью предотвращения распространения инфекционных заболеваний Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини : матер. 2­-ї міжнар. наук.­практ. конф. (одеса, 20­21 вересня 2013 р.) / за ред. д.ю.н., проф., академіка с.в. ківалова ; Націон. ун­т «Одеська юри­дична академія». – Одеса : Фенікс, 2013. – 492 с.  
Войтович, П. П.  Особливості захисту права на інформацію в мережі Інтернет Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини : матер. 2­-ї міжнар. наук.­практ. конф. (одеса, 20­21 вересня 2013 р.) / за ред. д.ю.н., проф., академіка с.в. ківалова ; Націон. ун­т «Одеська юри­дична академія». – Одеса : Фенікс, 2013. – 492 с.  
Вишняков, О. К. Європейський суд з прав людини як наднаціональне утворення Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини : матер. 2­-ї міжнар. наук.­практ. конф. (одеса, 20­21 вересня 2013 р.) / за ред. д.ю.н., проф., академіка с.в. ківалова ; Націон. ун­т «Одеська юри­дична академія». – Одеса : Фенікс, 2013. – 492 с.  
Гайдей, К. М.   Універсальна юрисдикція щодо актів катувань у прецедентному праві Європейського суду з прав людини Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини : матер. 2­-ї міжнар. наук.­практ. конф. (одеса, 20­21 вересня 2013 р.) / за ред. д.ю.н., проф., академіка с.в. ківалова ; Націон. ун­т «Одеська юри­дична академія». – Одеса : Фенікс, 2013. – 492 с.  
Гараджаєв, Дж. Я.  Судовий конституційний контроль щодо забезпечення межі обмеження прав людини Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини : матер. 2­-ї міжнар. наук.­практ. конф. (одеса, 20­21 вересня 2013 р.) / за ред. д.ю.н., проф., академіка с.в. ківалова ; Націон. ун­т «Одеська юри­дична академія». – Одеса : Фенікс, 2013. – 492 с.  
Гладенко, О. М.   Застосування практики Європейського суду з прав людини судами загальної юрисдикції України Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини : матер. 2­-ї міжнар. наук.­практ. конф. (одеса, 20­21 вересня 2013 р.) / за ред. д.ю.н., проф., академіка с.в. ківалова ; Націон. ун­т «Одеська юри­дична академія». – Одеса : Фенікс, 2013. – 492 с.  
Гловюк, І.В.   Сутність кримінально-процесуальної функції обвинувачення у контексті практики Європейського суду з прав людини Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини : матер. 2­-ї міжнар. наук.­практ. конф. (одеса, 20­21 вересня 2013 р.) / за ред. д.ю.н., проф., академіка с.в. ківалова ; Націон. ун­т «Одеська юри­дична академія». – Одеса : Фенікс, 2013. – 492 с.  
Грановська, Б.  Ефективність рішень Європейського суду з прав людини в Польщі – нормативні та практичні аспекти Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини : матер. 2­-ї міжнар. наук.­практ. конф. (одеса, 20­21 вересня 2013 р.) / за ред. д.ю.н., проф., академіка с.в. ківалова ; Націон. ун­т «Одеська юри­дична академія». – Одеса : Фенікс, 2013. – 492 с.  
Дрьоміна-Волок, Н. В. Антидискримінаційні гарантії та розвиток концепції дискримінації у практиці Європейського суду з прав людини Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини : матер. 2­-ї міжнар. наук.­практ. конф. (одеса, 20­21 вересня 2013 р.) / за ред. д.ю.н., проф., академіка с.в. ківалова ; Націон. ун­т «Одеська юри­дична академія». – Одеса : Фенікс, 2013. – 492 с.  
Зелінська, Н. А.  Європейський суд з прав людини про секуляризм і свободу совісті як право віруючих на публічний прояв своєї релігійної ідентичності Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини : матер. 2­-ї міжнар. наук.­практ. конф. (одеса, 20­21 вересня 2013 р.) / за ред. д.ю.н., проф., академіка с.в. ківалова ; Націон. ун­т «Одеська юри­дична академія». – Одеса : Фенікс, 2013. – 492 с.  
Ківалов С.В.  Міжнародно-правові та національні механізми удосконалення виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини : матер. 2­-ї міжнар. наук.­практ. конф. (одеса, 20­21 вересня 2013 р.) / за ред. д.ю.н., проф., академіка с.в. ківалова ; Націон. ун­т «Одеська юри­дична академія». – Одеса : Фенікс, 2013. – 492 с.  
Клім, С. І.  Значення рішень Європейського суду з прав людини в механізмі усунення прогалин цивільного законодавства України Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини : матер. 2­-ї міжнар. наук.­практ. конф. (одеса, 20­21 вересня 2013 р.) / за ред. д.ю.н., проф., академіка с.в. ківалова ; Націон. ун­т «Одеська юри­дична академія». – Одеса : Фенікс, 2013. – 492 с.  
Кривцова,І.С. Потапова, Н. А.  Аналіз практики ЄСПЛ про право на справедливий судовий розгляд відносно України (на прикладі виконання судових рішень) Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини : матер. 2­-ї міжнар. наук.­практ. конф. (одеса, 20­21 вересня 2013 р.) / за ред. д.ю.н., проф., академіка с.в. ківалова ; Націон. ун­т «Одеська юри­дична академія». – Одеса : Фенікс, 2013. – 492 с.  
Кривцова,І.С. Потапова, Н. А.  Аналіз практики ЄСПЛ про право на справедливий судовий розгляд відносно України (на прикладі виконання судових рішень) Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини : матер. 2­-ї міжнар. наук.­практ. конф. (одеса, 20­21 вересня 2013 р.) / за ред. д.ю.н., проф., академіка с.в. ківалова ; Націон. ун­т «Одеська юри­дична академія». – Одеса : Фенікс, 2013. – 492 с.  
Лук’янов, Д.  Мусульманське право в практиці Європейського суду з прав людини досліджуються висновки Європейського суду з прав людини у справах з питань іслама Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини : матер. 2­-ї міжнар. наук.­практ. конф. (одеса, 20­21 вересня 2013 р.) / за ред. д.ю.н., проф., академіка с.в. ківалова ; Націон. ун­т «Одеська юри­дична академія». – Одеса : Фенікс, 2013. – 492 с.  
Мішина, Н. В.  Конституційні права людини та практика Європейського Суду з прав людини Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини : матер. 2­-ї міжнар. наук.­практ. конф. (одеса, 20­21 вересня 2013 р.) / за ред. д.ю.н., проф., академіка с.в. ківалова ; Націон. ун­т «Одеська юри­дична академія». – Одеса : Фенікс, 2013. – 492 с.  
Моісеєв, О. О.  Про значення норм Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод в російському законодавстві Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини : матер. 2­-ї міжнар. наук.­практ. конф. (одеса, 20­21 вересня 2013 р.) / за ред. д.ю.н., проф., академіка с.в. ківалова ; Націон. ун­т «Одеська юри­дична академія». – Одеса : Фенікс, 2013. – 492 с.  
Немко, Ю. М.  Державна політика Франції відносно релігійних сект у контексті практики Європейського суду з прав людини Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини : матер. 2­-ї міжнар. наук.­практ. конф. (одеса, 20­21 вересня 2013 р.) / за ред. д.ю.н., проф., академіка с.в. ківалова ; Націон. ун­т «Одеська юри­дична академія». – Одеса : Фенікс, 2013. – 492 с.  
Паліюк, В. П.  Деякі питання щодо місця Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод в праві Ради Європи, Європейського Союзу та України Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини : матер. 2­-ї міжнар. наук.­практ. конф. (одеса, 20­21 вересня 2013 р.) / за ред. д.ю.н., проф., академіка с.в. ківалова ; Націон. ун­т «Одеська юри­дична академія». – Одеса : Фенікс, 2013. – 492 с.  
Переверза, І.М.  Роль адвоката у забезпеченні ефективного представництва заявника в Європейському суді з прав людини Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини : матер. 2­-ї міжнар. наук.­практ. конф. (одеса, 20­21 вересня 2013 р.) / за ред. д.ю.н., проф., академіка с.в. ківалова ; Націон. ун­т «Одеська юри­дична академія». – Одеса : Фенікс, 2013. – 492 с.  
Плотніков, О. В.  Регіоналізм права прав людини в практиці європейських судових органів Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини : матер. 2­-ї міжнар. наук.­практ. конф. (одеса, 20­21 вересня 2013 р.) / за ред. д.ю.н., проф., академіка с.в. ківалова ; Націон. ун­т «Одеська юри­дична академія». – Одеса : Фенікс, 2013. – 492 с.  
Рабінович, П. М. Соловйов, О. В.   Вплив рішень Європейського суду з прав людини на практику адміністративного судочинства в Україні Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини : матер. 2­-ї міжнар. наук.­практ. конф. (одеса, 20­21 вересня 2013 р.) / за ред. д.ю.н., проф., академіка с.в. ківалова ; Націон. ун­т «Одеська юри­дична академія». – Одеса : Фенікс, 2013. – 492 с.  
Селезньов, В.Є.  Застосування практики Європейського суду з прав людини як шлях до ефективного захисту прав людини в Україні Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини : матер. 2­-ї міжнар. наук.­практ. конф. (одеса, 20­21 вересня 2013 р.) / за ред. д.ю.н., проф., академіка с.в. ківалова ; Націон. ун­т «Одеська юри­дична академія». – Одеса : Фенікс, 2013. – 492 с.  
Смородинський В.С.  Практика Європейського суду з прав людини як чинник становлення сучасної цивілізованої держави Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини : матер. 2­-ї міжнар. наук.­практ. конф. (одеса, 20­21 вересня 2013 р.) / за ред. д.ю.н., проф., академіка с.в. ківалова ; Націон. ун­т «Одеська юри­дична академія». – Одеса : Фенікс, 2013. – 492 с.  
Соколовский, С. О.  Застосування практики Європейського суду з прав людини. Практичні питання діяльності Європейського суду з прав людини Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини : матер. 2­-ї міжнар. наук.­практ. конф. (одеса, 20­21 вересня 2013 р.) / за ред. д.ю.н., проф., академіка с.в. ківалова ; Націон. ун­т «Одеська юри­дична академія». – Одеса : Фенікс, 2013. – 492 с.  
Сурілова, О. О.  Практика Європейського Суду з прав людини в сфері захисту права на сприятливе навколишнє середовище при використанні надр в Україні Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини : матер. 2­-ї міжнар. наук.­практ. конф. (одеса, 20­21 вересня 2013 р.) / за ред. д.ю.н., проф., академіка с.в. ківалова ; Націон. ун­т «Одеська юри­дична академія». – Одеса : Фенікс, 2013. – 492 с.  
Тимченко, Л. Д.,  Кононенко, В. П. Забезпечення Європейським судом з прав людини прямої дії норм Конвенції 1950 р Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини : матер. 2­-ї міжнар. наук.­практ. конф. (одеса, 20­21 вересня 2013 р.) / за ред. д.ю.н., проф., академіка с.в. ківалова ; Націон. ун­т «Одеська юри­дична академія». – Одеса : Фенікс, 2013. – 492 с.  
Толочко, О. М.  Рішення Європейського суду з прав людини в механізмі кримінального процесуального регулювання Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини : матер. 2­-ї міжнар. наук.­практ. конф. (одеса, 20­21 вересня 2013 р.) / за ред. д.ю.н., проф., академіка с.в. ківалова ; Націон. ун­т «Одеська юри­дична академія». – Одеса : Фенікс, 2013. – 492 с.  
Хендель, Н. В.  Захист біомедичних прав людини в практиці Європейського суду з прав людини Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини : матер. 2­-ї міжнар. наук.­практ. конф. (одеса, 20­21 вересня 2013 р.) / за ред. д.ю.н., проф., академіка с.в. ківалова ; Націон. ун­т «Одеська юри­дична академія». – Одеса : Фенікс, 2013. – 492 с.  
Христова, Г. О,  Формування доктрини позитивних зобов’язань держави Європейським судом з прав людини Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини : матер. 2­-ї міжнар. наук.­практ. конф. (одеса, 20­21 вересня 2013 р.) / за ред. д.ю.н., проф., академіка с.в. ківалова ; Націон. ун­т «Одеська юри­дична академія». – Одеса : Фенікс, 2013. – 492 с.  
Шакірова, Р.І.  Законодавче закріплення механізму виконання постанов Європейського суду з прав людини в Російській Федерації як засіб подолання структурних недоліків Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини : матер. 2­-ї міжнар. наук.­практ. конф. (одеса, 20­21 вересня 2013 р.) / за ред. д.ю.н., проф., академіка с.в. ківалова ; Націон. ун­т «Одеська юри­дична академія». – Одеса : Фенікс, 2013. – 492 с.  
Кізлова, О. С.  Категорії «судовий прецедент» та «судова практика» у системі джерел цивільного права Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини : матер. 2­-ї міжнар. наук.­практ. конф. (одеса, 20­21 вересня 2013 р.) / за ред. д.ю.н., проф., академіка с.в. ківалова ; Націон. ун­т «Одеська юри­дична академія». – Одеса : Фенікс, 2013. – 492 с.  
Показывать 38 элементов
Comments